Tekniska dokument & information

Ladda ner teknisk dokument och information om naturstensprodukter.


Natustensprodukter – Produktblad
Produktblad för Zurface standardprodukter. 

Produktblad – Standardprodukter -Zurface


Stensorter – Produktblad
Produktblad för över 75 utvalda stensorter.

Stensorter – Produktblad – Zurface


Beräkna dimensioner av häll
Beräkna rekommenderad tjocklek för hällar genom att ange trafikklass, stensort, ytdimensionen för stenen.

Dimensionering av naturstenhällar – Webb


Trafikklasser för natursten
Förenkling av trafikklassindelning. Gäller från trafikklass G till trafikklass 2.


Kantsten – Radie Mätinstruktioner
Tabell hur man kan mäta radiekantsten med tumstock för att få fram radiemått.


Kantsten – Radie Cirkel
Mått för cirklar kantsten radier.


Kantsten – Radie Färgkarta
Färgkarta för att identifiera mått-märkningen av radiesten.


Foto: Altaskiffer toveshage
Rådgivning och specifikationer


Vi finns här för rådgivning inom alla nivåer av naturstenslösningar. Zurface levererar starka och exklusiva naturstensprodukter av hög kvalitet för gator, torg, parker, trädgårdar, fasader och inredning. Zurface är idag en av Nordens största och starkaste naturstenleverantörer.

  • Kontaktperson


    Eric Tärnsten

    Business Development