Tekniska dokument & information

Ladda ner teknisk dokument och information om naturstensprodukter.


Natustensprodukter – Produktblad
Produktblad för Zurface standardprodukter. 

Produktblad – Standardprodukter -Zurface


Stensorter – Produktblad
Produktblad för över 75 utvalda stensorter.

Stensorter – Produktblad – Zurface


Dimensionering av naturstenshäll
Beräkna rekommenderad tjocklek för hällar genom att ange trafikklass, stensort, ytdimensionen för stenen.


Trafikklasser för natursten
Förenkling av trafikklassindelning. Gäller från trafikklass G till trafikklass 2.


Kantsten – Radie Mätinstruktioner
Tabell hur man kan mäta radiekantsten med tumstock för att få fram radiemått.


Kantsten – Radie Cirkel
Mått för cirklar kantsten radier.


Kantsten – Radie Färgkarta
Färgkarta för att identifiera mått-märkningen av radiesten.


Kontakta oss för ytterligare teknisk information, specifikationer eller rådgivning.

  • Kontaktperson


    Eric Tärnsten

    Business Development