Etisk Handel

Danskt Intiativ för Etisk Handel

Zurface stöder etisk handel, vilket är frivilligt arbete för företag och organisationer för att förbättra arbets- och miljöförhållandena i de globala försörjningskedjorna. Det är viktigt att den offentliga sektorn fastställer ramverket för etiska krav vid upphandling och motverkar fattiga, olagliga arbetsförhållandena samt kränkningar av de mänskliga rättigheterna så att det blir en prisreducerande konkurrensfördel.

“The vision of DIEH is to create more responsible global value chains and thus contribute to the fulfillment of the UN Sustainable Development Goals.”

 

Läsa gärna mer om det danska initiativet för etisk handel på deras hemsida eller i broschyren nedan.

Läs mer på Danskt Intiativ för Etisk Handel hemsida.