Följ produktionsprocessen

Mätning och kvalitetssäkring

Stenbrotten genomgår kontinuerliga tester och mätningar för att säkerställa kvaliteten i stenen.

Mätning och kvalitetssäkring

Stenbrotten genomgår kontinuerliga tester och mätningar för att säkerställa kvaliteten i stenen.

Sprängning

Stora primärblock tas fram genom att mobila borriggar borrar hål för sprängning och vajersågning.

Sprängning

Stora primärblock tas fram genom att mobila borriggar borrar hål för sprängning och vajersågning.

Klyv naturstensblocken

Primärblock bryts ner till mer hanterbara sekundärblock med hjälp av kil, borr och såg.

Klyv naturstensblocken

Primärblock bryts ner till mer hanterbara sekundärblock med hjälp av kil, borr och såg.

Lastas och transporteras

Naturstensblocken lastas och forslas från stenbrottet till närliggande stenhuggeri för bearbetning till slutprodukt.

Lastas och transporteras

Naturstensblocken lastas och forslas från stenbrottet till närliggande stenhuggeri för bearbetning till slutprodukt.

Från stenblock till produkt

Blocket kapas enligt mått genom att sågas, klyvas eller klippas. Produktens huvudsakliga form och dimensioner tas fram genom automatiserade kapmaskiner och manuellt hantverk.

Från stenblock till produkt

Blocket kapas enligt mått genom att sågas, klyvas eller klippas. Produktens huvudsakliga form och dimensioner tas fram genom automatiserade kapmaskiner och manuellt hantverk.

Ytbearbetning

Stenens yta huggs till, tumlas, blästras, slipas och behandlas enligt produktens specifikationer.

Ytbearbetning

Stenens yta huggs till, tumlas, blästras, slipas och behandlas enligt produktens specifikationer.

Gedigen hantverkstradition

Zurface bedriver stolt ett hantverk och en tradition som går tillbaka till grunden för byggandet av bland annat hela inre Köpenhamn. Genom århundraden har tusentals kvadratmeter av gatsten från Bornholm klätt städers gator och torg.

Gedigen hantverkstradition

Zurface bedriver stolt ett hantverk och en tradition som går tillbaka till grunden för byggandet av bland annat hela inre Köpenhamn. Genom århundraden har tusentals kvadratmeter av gatsten från Bornholm klätt städers gator och torg.

Leverans

De färdiga produkter levereras via lastfartyg till närliggande hamn och transporteras vidare via lastbil till slutdestationen för montering.

Leverans

De färdiga produkter levereras via lastfartyg till närliggande hamn och transporteras vidare via lastbil till slutdestationen för montering.

Hållbara naturstenslösningar

Som en av nordens största leverantör av naturstenslösningar har Zurface varit konsult , leverantör och partner för ett stort antal anläggnings- och byggprojekt. Se resultatet i våra referensprojekt.

Hållbara naturstenslösningar

Som en av nordens största leverantör av naturstenslösningar har Zurface varit konsult , leverantör och partner för ett stort antal anläggnings- och byggprojekt. Läs vidare och se bilder från referensprojekt.


Skandinaviskt material

Zurface ensamrätt att bryta sten från de fyra stenbrotten på Bornholm och är exklusiv Sverige-leverantör av flera andra skandinaviska naturstensprodukter så som Altaskiffer.

Läs gärna mer om produktionen och kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Zurface levererar alla typer av alternativ inom natursten.

Kontakta gärna oss för mer information, tekniska specifikationer, provmaterial på produkter, offerter eller för rådgivning.

Tel.: +46 010-207 17 07

Mail: mail@zurface.se