Marmor

 

Marmor bildas naturligt genom att kalksten utsätts för högt tryck och höga temperaturer. Den ursprungliga bergartens kristallstruktur och kemiska sammansättning ändras under den långa processen och bildar marmor.

I dagligt tal används ofta marmor som en term för kalksten. Dessa marmor- och kalkstenstyper är fysiskt och visuellt mjuka stenar, vilket gör dem attraktiva för många ändamål, såsom plattor för vertikala och horisontella ytor, dekoration och skulpturer. Marmor och kalksten är inte syra- och reptåliga. Det betyder att de med tiden kommer att få en viss patina.

All marmor och kalksten är unik, formad i naturen under miljontals år och var och en med sitt eget speciella utseende. Marmor kan vara allt från mycket finkornig till relativt grovkornig och kan ha många olika färger. De kan vara enhetliga och strukturlösa, men lika ofta ha en struktur som ger dem en individuell touch.

Marmor och kalksten tål inte sura rengöringsmedel eller produkter med högt PH-värde (syra). På grund av detta är marmor inte en lämplig produkt att använda sig av i våra nordiska länder då vägarna ofta saltas.

Huvudsakliga användningsområden:

  • Golvplattor
  • Kakel i badrum
  • Bordsskivor
  • Fönsterbänkar
  • Fasader

Relaterade referenser