Skiffer

 

Skiffer är en mycket finkornig bergart som bildas genom en låggradig metamorfos av lersten. Det kommer av avlagringar på jordytan och består av grus, sand, lera samt djur- och växt avlagringar.

Skiffer brukar delas in i kvartsit/glimmerskiffer och lerskiffer. Kvartsit/glimmerskiffer har en avsevärd hårdhet och tål vanligtvis påverkan av syra. I det avseendet kan det i stora drag jämföras med granit och är ett utmärkt val för beläggningar i offentlig miljö. Lerskiffer, å andra sidan, är mjukare och kommer vanligtvis att blekas av sura influenser. Lerskiffern bildades för cirka 80 miljoner år sedan, medan kvartsit/glimmerskiffer bildades för mer än 500 miljoner år sedan.

I Norden har vi hög tillgång till glimmerskiffer från till exempel Alta i nordligaste Norge. Sett ur en miljöaspekt är oregelbundet skiffer ett utmärkt val tack vare sin låga koldioxidpåverkan, eftersom skiffer skiktar sig naturligt sker tillverkning av oregelbundna markhällar för hand helt utan sågning.

Huvudsakliga användningsområden:

  • Torgytor
  • Uteplatser
  • Murar
  • Fasader
  • Tak
  • Golvplattor

Relaterade referenser