Startsida / Om oss

Om Zurface

Zurface utvecklar hållbara naturstenslösningar och är Nordens största leverantör av olika former av natursten. Zurface erbjuder rådgivning, leveranssäkerhet och försäljning av natursten till svenska samhällsprojekt och återförsäljare i Norden.

Om Zurface

Zurface utvecklar hållbara naturstenslösningar och är Nordens största leverantör av olika former av natursten. Zurface erbjuder rådgivning, leveranssäkerhet och försäljning av natursten till svenska samhällsprojekt och återförsäljare i Norden.

Above the ordinary

Zurface erbjuder kompetent rådgivning och försäljning till den professionella marknaden. Tillsammans med Zurface Danmark är vi Nordens största leverantör och tillverkare av naturstenslösningar.

Vi levererar starka och hållbara naturstensprodukter i hög kvalitet och ger råd på alla nivåer kring naturstenslösningar inom bygg, konstruktion och inredning.

Zurface är för dig som vill ha naturstenslösningar utöver det vanliga. Natursten tillför en rustik och klassisk elegans till byggnader, torg och andra strukturer, som inte kan jämföras med andra material.

Vi levererar unika hantverk, med hög kvalitet och av estetiska och anrika material. Kort sagt, våra lösningar är “Above The Ordinary.”

Stark konsult och producent av natursten

Zurface Sweden är ett rikstäckande företag som tillsammans med övriga Zurface är Nordens största totalleverantörer inom natursten med internationella partners och en ökande exportandel.

Vi är en stark och kravställande partner mot alla våra leverantörer för att skapa kvalitet i alla våra led.

Samarbetspartners

På Zurface ställer vi samma höga krav på våra partners som vi gör på oss själva.

Vi garanterar kvalitet, tekniskt hantverk, ansvarighet och trovärdighet. Det gäller både i förhållande till produkter och partnernas värderingar inom produktionsmetoder, miljöpåverkan och arbetsförhållanden.

Vi arbetar bland anant med norsk Alta-skiffer , engelsk Burlington Stone , Vaselli och Basaltite från Italien samt belgiska Carrières Du Hainaut.

Varje partner är specialiserad inom sitt område med erfarenhet som byggts upp under generationer. De är även certifierade enligt den internationella ISO 14001-standarden avseende industriell miljöpåverkan och resursförbrukning.

Egna stenbrott på Bornholm

Zurface har fyra egna stenbrott på Bornholm där vi både bryter och förädlar den efterfrågade bornholmska graniten och gnejsen. Det gör vi med stort fokus på hållbarhet i både produktion och leverans.

Ur de fyra stenbrotten på Bornholm utvinner vi de fyra klassiska bornholmska graniterna Blå Rønne, Moseløkke, Helletsbakke och gnejsen Paradis.

Vi ställer höga krav på produktionen och vi garanterar alltid kvalitet, tekniskt hantverk, ansvar och trovärdighet

Organisation

Zurface har det senaste årtiondet växt genom sammanslagningar och uppköp.

Målet har varit att skapa en samlad verksamhet som kan möta de specialiserade kraven och önskemålen hos städer, kommuner, arkitekter och entreprenörer på den professionella marknaden. Zurface är nu en mycket stark aktör, rådgivare och tillverkare på den Nordiska marknaden. Ett skandinaviskt företag med internationella affärspartners och en ökande exportandel av den danska stenen.

Zurface Sweden är en del av Zurface och med en samlad erfarenhet på över 30 år i naturstensbranschen kan vi med trygghet vara behjälpliga för alla intressenter.

Greatest Place To Work

Zurface fick en rating på 92 av 100 möjliga i Great Place To Works årliga medarbetarundersökning.

Great Place to Work är en global aktör inom arbetsplatskultur med tre decceniers erfarenhet inom arbetskultur. Företaget är väletablerat och har tagit fram en konfidentiell medarbetarundersökning för att hjälpa organisationer förstå vad som är bra och vad som kan förbättras.