Referenser

Som Nordens största leverantör av naturstenslösningar har Zurface varit konsult, partners och leverantör för ett stort antal anläggnings- och byggprojekt. Det gäller både utomhusbeklädnader, anläggningar och fasader. Samt inomhuslösningar som golv, väggar och interiörer. För inspiration har vi valt ut ett antal exempel på de många användningsområden som natursten rymmer.