Kalksten

 

Kalksten uppkommer genom avsättning av lager på lager av biologiskt material, till exempel fragment av kalkhaltiga skal från musslor och koraller, eller skal från döda mikroorganismer i havet. Kalksten är en mjuk och lättarbetad stensort och används därför ofta som byggmaterial. De finns i en mängd färger som bestäms av innehållet av organiskt material och mineraler.

På 70-talet användes oregelbunden kalksten flitigt som ett byggmaterial i svenska trädgårdar. Den bör dock bytas mot mer slittåligt material i offentlig miljö, då kalkstenen reagerar på tösaltet som ofta används under vinterhalvåret.

Kalksten tål inte sura rengöringsmedel eller produkter med högt PH-värde (syra).

En del kalkstenar är olämpliga i våtrum och ska ej användas där. Kontakta Zurface vid frågor om vilket material som ska användas i vilket rum!

Huvudsakliga användningsområden:

  • Golvplattor
  • Golvplattor
  • Kakel i badrum
  • Bordsskivor
  • Fönsterbänkar

Relaterade referenser