Cirkulär Ekonomi

Resurseffektivitet & miljö

Resurseffektivitet och att minimera påverkan på miljön är högst aktuell för upphandlande myndigheter och för företag inom infrastruktur och byggbranschen. Vi erbjuder därför återanvänd gatsten som en del av en cirkulär ekonomi, där vi förlänger produktens livscykel genom att hamna i nya anläggningsprojekt. Genom att hitta nya sätt för återbruk är Zurface en central del av en cirkulär ekonomi vilket vi arbetar aktivt med för att implementera vidare.

Ofta anses gatsten vackrare efter år av naturligt slitage. Stenen ligger vacker i generation framåt och den en gång råkilade ytan slipas sakta ner av människor och fordon. Slitaget ger stenen ett avrundat ytskikt som ger ett mjukare intryck och naturlig lyster. I kombination med den långa livslängden på naturstensprodukter blir gatsten en optimal kandidat för återanvändning och renovering, samtidigt som det bidrar till en minskad miljöbelastning.

Vår återanvända gatsten är en mix av stensorter där en del inte längre bryts. Därav får man en varm färgkombination av anrika gatsten som ger charm både till nybyggen och historiska miljöer.

Zurface tillhandahåller återförsäljningen av både begagnad smågatsten och storgatsten. Dimensionerna kan avvika från dagens standard av förklarliga skäl.

“Trenden går nu mot en cirkulär ekonomi där även material som sten återvinns. Sten kan användas i flera generationer och blir bara vackrare med åren. Det har aktörer som städer och stora byggbolag upptäckt”  säger Eric Waxin, VD Zurface Sweden.

Läs mer om den ökande trenden kring begagnad sten, samt om den begagnade gatsten Zurface säljer.