Mur

 

Mur i natursten är en mångsidig produkt som kan till utseende variera stort och så även dess användingsområde. Som andra naturstensprodukter så finns det många olika stenmaterial och ytbehandlingar och utöver det så finns i två huvudsakliga utföranden, blockstensmur och beklädnadsmur. För att addera fler möjligheter så kan muren monteras enligt olika mönster så som kvader, rubbel och kryssmönster.

Mur kan monteras med betong mellan fogarna sk.a bruksmur eller med tomma fogar sk.a kallmur.

Blockstensmur

Till skillnad från andra modeller av mur så är hela lodräta sidan av muren i ett stycke. Den råkilade blockstensmuren finns i två utförande beroende på var den är placerad. Om baksidan är synlig så kallas den för dubbelsidig och då är båda långsidorna behandlade. Om baksidan inte skall visas så är muren en enkelsidig mur och då är endast översta delen av baksidan behandlad. Muren monteras på rad kortsida mot kortsida där fogsidorna är sågade. De block som är längst ut på varje ände är s.k. ändblock med en råkilad sida. Därför ska murordern normalt innehålla två ändblock. Samtidigt som den råkilade blockstensmuren är praktfull så sätter det höga krav på materialets kilningsegenskaper och därför är inte alla material lämpliga för denna produkt. Exempel på material med god kilningsegenskaper är Bohus granit samt portugisisk granit medan diabas generellt har sämre kilningsegenskaper.

Blockmuren kan både monteras som kallmur eller med bruk.

Murbeklädnad

Murbeklädnad monteras på bärande konstruktion som husfasad, husgrund eller betongmur. Beklädnaden ger vacker och skyddande ytskikt men lång hållbarhet. Murhörnen vars form är liggande L ger ett solid intrycket fast stenen är tunn och så lätt så den kan hanteras för hand. Detta utan att ge avkall på de skyddande egenskaperna eller beklädnadens livslängd. På en beklädd mur används krönsten på toppen av muren för att avslutningsvis täcka hela muren och undvika intrång av vatten.

Murbeklädnad fogas med bruk.

Produktblad

Byggvarubedömningen

Relaterade referenser