Bornholms stenbrott

Som de enda i Danmark har Zurface ensamrätt att bryta och bearbeta graniten i de fyra återstående danska stenbrotten på Bornholm.

Det är en naturresurs som vi hanterar och bearbetar med stolthet, respekt och med stort fokus på miljömedvetenhet och hållbarhet.

Vi ställer höga krav på produktionen och garanterar alltid ett tekniskt hantverk med hög kvalitet, ansvar och trovärdighet.

Mer hållbar produktion – Minimalt med avfall

Från stenbrotten på Bornholm utvinner vi graniterna Blå Rönne , Måselykke , Helletsbakke och gnejsen Paradis.

Vi arbetar kontinuerligt med att optimera resursanvändandet av natursten och i möjligaste mån undvika avfall och miljöpåverkan av våra stenbrott och produktion. Vi använder bland annat spillmaterial som oregelbundna fragmenten till kustskydd och hamnbryggor. Mindre fraktioner av sten blir bärlager, stenkross och stenmjöl för att ta till vara på så mycket som möjligt.

Följ produktionen

Se processen av att borra, spränga, bearbeta och leverera sten från stenbrott till slutgiltiga bygg- och anläggningsprojekt.

Ett arbete som innefattar hundratals års tradition som har förbättrats med åren för högre kvalitet av slutprodukterna och en hållbarare produktionskedja.


Hållbar byggtradition

Granit från Bornholm är bland världens äldsta graniter. Det är en särskilt hållbar produkt som patinerar vackert med tiden. På grund av sin enorma hårdhet och motståndskraft är den mycket eftertraktad som beläggning och byggmaterial.

Zurface bedriver stolt ett hantverk och en tradition som går tillbaka till grunden för byggandet av hela inre Köpenhamn. Genom århundraden har tusentals kvadratmeter av gatsten från Bornholm klätt städers gator och torg.

Graniten och gnejsen från Bornholm ger pålitlig produkter som klara det tuffa nordiska klimatet och belastningar av trafiken. Stenen ingjuter en klassisk elegans som uppskattas i offentliga miljöer och vid bostäder.