Policys

Code of Conduct

Företagets uppförandekod bygger bland annat på ILO-konventioner, FN: s internationella konventioner och FN: s Global Compact. Vi arbetar med inspektioner som utförs av SGS och utifrån SMETA protokollen för att systematiskt arbeta med att förbättra vårt egen och våra leverantörers beteende, så att varor och material produceras under socialt ansvarsfulla förhållanden.

Det innebär att vi ställer ett antal generella och realistiska krav på våra leverantörer med ett starkt fokus på medarbetarnas social välfärd, inklusive lön och sysselsättning, etik, miljö, säkerhet, föroreningar och energiförbrukning och, inte minst, initiativ för utbildning av de anställda.

Zurface vill bli erkänt som ett företag som tar ett socialt, samhälleligt- och verksamhetsmässigt ansvar på den globala marknaden i nära samarbete med våra kunder, leverantörer och andra partners.

För att få formell status som auktoriserad leverantör till Zurface, måste leverantörer arbeta enligt denna uppförandekod. Vi bidrar finansiellt till att produktionsanläggningarna har rätt utrustning och hjälpmedel.

Ladda ner Zurface Sweden uppförandekod i pdf-format:

Zurface Sweden – Code of Conduct

Kort sammanfattning om uppförandekoden

 

  • Förebyggande av barnarbete
  • Förebyggande av tvångsarbete
  • Förebyggande av diskriminering
  • Arbets- och säkerhetsmiljö, särskilt beträffande stendamm, buller och vibrationer
  • Anställningsvillkor, inklusive arbetstid, minimilön och betalning för extra arbete
  • Olycksförebyggande och ökade insatser för hälsofrämjande initiativ
  • Miljö och klimatskydd, inklusive initiativ för att förhindra föroreningar och minska energiförbrukningen
  • Korruption och kamp mot brottslighet Ledningssystem – Management System