Sandsten

 

Sandsten är en porös sedimentär bergart som i Sverige främst förekommer i Skåne, under Östersjön och på olika platser i mellersta delarna av landet. Sandsten består av mer eller mindre rundade sandkorn som cementeras samman av ett bindemedel, som till exempel består av kalcit (kalkbaserad sandsten) eller kiseldioxid (kiseldioxidbaserad sandsten). Sandsten finns i gråaktiga, beige, rödaktiga, gulaktiga och grönaktiga färger och har en kornstorlek på 0,06-2 mm. Sandsten används i mindre utsträckning som marksten och fasadbeklädnad.

Huvudsakliga användningsområden:

  • Beläggningar
  • Golvplattor
  • Fasader

Relaterade referenser