Hållbarhet

Zurface arbetar aktivt med att minska både vår egen och våra kunders miljöpåverkan. Vi arbetar för att det vi levererar ska hålla måtten som kunden förväntar sig. Det handlar inte om att balansera på gränsen till det godtagbara, utan att ligga i framkanten. Hållbarhetsarbetet sträcker sig över flera områden och involverar hela värdekedjan. Vi erbjuder gärna rådgivning kring produkter, materialval och tillgodoser möjligheten av miljövänligare fraktalternativ för att minimera klimatavtrycket.

Läs mer om hållbarhetsarbetet