ISO-certifiering

 

Zurface ISO-certifierade

Zurface har som första naturstensleverantör i Sverige fått certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Målet med ISO-certifiering är att organisationen kontinuerligt ska förbättra sig och säkerställa att lagar och krav efterföljs. Zurface är därmed heltäckande i det man anser ska vara grundläggande krav på svenska leverantörer.

Vad står certifieringarna för?

ISO 9001: ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledning som riktar sig till företag, organisationer och myndigheter. Genom att implementera ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 kan verksamheter kontinuerligt förbättra och anpassa sina processer för att bättre möta kundernas behov och förväntningar.

ISO 14001: ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem som hjälper företag, organisationer och myndigheter att effektivt hantera och förbättra sitt miljöarbete. Genom att följa denna standard kan verksamheter säkerställa efterlevnad av lagar och förordningar samt öka sin medvetenhet och sitt engagemang för miljöfrågor.

ISO 45001: ISO 45001 är en internationell standard som stödjer företag, organisationer och myndigheter i att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom att följa denna standard kan de samla och hantera alla dokument, rutiner och rapporter som rör arbetsmiljö och förbättringsarbete.

Vad gör ISO?

ISO står för "International Organization for Standardization". Sedan det grundades 1946 har över 22 000 globala standarder publicerats. Standarderna utvecklas och ses regelbundet över genom ISO:s kvalitetssäkrade standardiseringsprocess. Arbetet sker i tekniska kommittéer där ISO:s medlemsländer kan välja att delta.

Läs mer om Zurfaces ISO-certifiering