Utomhus

Skötselråd

Avlägsna fläckar, avlagringar och smuts från natursten. Här hittar du underhåll och skötselråd för natursten utomhus. Förslag på produkter, metoder och moment för att förebygga och avlägsna det oönskade.

  • Smuts och avlagringar
  • Algbeläggningar
  • Rostfläckar
  • Fettfläckar
  • Tuggummi
  • Ogräsbekämpning
  • Vinteråtgärder
  • Ytterligare råd

 

Smuts och avlagringar

Lättare avlagringar och smuts kan avlägsnas genom att skölja med vatten och borsta ytan. Det går även att skrubba ytan med en stålborste vid kraftig smuts. Starka rengöringsmedel kan med fördel användas på natursten men ska undvikas på kalksten och marmor då det kan skada stenen.

Algbeläggningar

Produkter för att avlägsna alger appliceras på beläggningen med till exempel en borste, en svamp, en vattenkanna eller en högtryckstvätt vid lågt tryck. På granit rekommenderar Zurface att rengöra beläggningen med produkterna Akemi Alge och Moss Remover. Vädret ska vara torrt och temperaturen frostfri. Låt medlet sitta på beläggningen. Det är inte nödvändigt att skölja efteråt.

Rostfläckar

Vid rostfläckar rekommenderar Zurface att du använder AKEMI Rust Remover. Använd aldrig sura vätskor eller medel på naturstensbeläggningar, eftersom flera typer av sten inte tål syra.

Fettfläckar

Vid fettfläckar är det viktigt att göra en insats snabbt då fett och olja snabbt tränger ner i stenen. För olje- och fettfläckar kan beläggningen rengöras med AKEMI Oil and Grease Remover.

Tuggummi

Tuggummi kan lättast skrapas bort från natursten när det är kallt väder och temperaturen är under fryspunkten. Vid varmare väder kan en frysspray användas och tuggummit skrapas bort på samma vis.

Ogräsbekämpning

På naturstensbeläggning utomhus kommer ogräsbekämpning vanligtvis vara en del av det löpande underhållet. Om du sopar beläggningen ofta hjälper detta i sig till att hålla ogräset nere. Dessutom är det en fördel att lägga beläggningen med smala fogar och i möjligaste mån slita beläggningen jämnt över det hela. På så sätt kan du minska användningen av kemikaliebekämpning i trädgården.

Ogräs kan också tas bort med en gasbrännare, en mekanisk roterande kvast eller för hand. Väljer du en gasolbrännare för ogräsbekämpning måste du vara medveten om att stenen kan spricka om lågan hålls på samma plats för länge.

Fogarna i beläggningen bör fyllas på regelbundet för att förhindra att ogräsfrön slår rot. Om beläggningen spolas eller ogräs tas bort ska fogarna fyllas igen. Ogräs har lätt för att slå rot i en halvfyllda fogar, där ogräset ligger skyddat från normalt slitage. Däremot kan en äldre, väl komprimerad fog praktiskt taget tätas mot ogräsfrön.

I offentlig miljö där maskinella renhållningsmaskiner används kan sopmaskinernas stålborstar och starka dammsugare suga upp fogsanden, vilket leder till en instabil yta. Detta kan förebyggas med Zurface hårdfog Z40, Z50 och Z55.

Vinteråtgärder

På vintern bör du undvika att använda saltbaserade avisningsmedel. Zurface rekommenderar att istället sprida grus på trottoarer, gator och torg med natursten.

Ytterligare råd

Den kemiska beständighet hos olika typer av natursten kan variera mycket och beror på den enskilda stentypen. Undvik att skada beläggningen och kontakta alltid Zurface eller tillverkaren av produkten som ska användas vid frågor.

Relaterade referenser