Cirkulär Ekonomi

Resurseffektivitet & miljö

Resurseffektivitet och att minimera påverkan på miljön är högst aktuell för upphandlande myndigheter och för företag inom infrastruktur och byggbranschen. Vi erbjuder begagnad gatsten som en del av en cirkulär ekonomi, där vi förlänger produktens livscykel genom att hamna i nya anläggningsprojekt. Återanvändning och återvinning genom att hitta nya sätt att använda begagnade produkter är en central del av en cirkulär ekonomi vilket Zurface arbetar aktivt för att implementera vidare.

Ofta anses gatsten vackrare efter år av naturligt slitage. Stenen ligger vacker i generation framåt och den en gång råkilade ytan slipas sakta ner av människor och fordon. Slitaget ger stenen ett avrundat ytskikt som ger ett mjukare intryck och naturlig lyster. I kombination med den långa livslängden på naturstensprodukter blir gatsten en optimal kandidat för återanvändning och renovering, samtidigt som det bidrar till en minskad miljöbelastning. 

Vår begagnad gatsten är en mix av stensorter där en del inte längre bryts. Därav får man en varm färgkombination av anrika gatsten som ger charm både till nybyggen och historiska miljöer.

Zurface tillhandahåller återförsäljningen av både begagnad smågatsten och storgatsten. Dimensionerna kan avvika från dagens standard av förklarliga skäl.

“Trenden går nu mot en cirkulär ekonomi där även material som sten återvinns. Sten kan användas i flera generationer och blir bara vackrare med åren. Det har aktörer som städer och stora byggbolag upptäckt” säger Eric Waxin, VD Zurface Sweden.

Läs mer om den ökande trenden kring begagnad sten, samt om den begagnade gatsten Zurface säljer.

Zurlet – Ta till vara på stenen

Som en del av den cirkulära ekonomin vi praktiserar tar vi till vara på mindre partier av naturstensprodukter genom att sälja dom till utförsäljningspriser. Genom att se till att så stor del som möjligt av produkterna och materialet kommer till användning minimeras svinn och onödig produktion som är avgörande för Zurface egna miljömål. Det kan handla om sten som finns kvar från utgående sortiment, återkallelser eller andra omständigheter som gör att högkvalitativa produkter får en ny chans istället för att återvinnas.

Vi har valt att sälja ut dessa mindre partier genom Blocket där vi kallar oss Zurlet, Zurface Sweden’s outlet. Här är både privatpersoner, företag och andra aktörer välkomna att hitta natursten för förmånliga priser. 

  • Kontaktperson


    Vanessa Vicko

    Sustainability Coordinator