Blå Rönne

“Kungagraniten” som Blå Rönne också kallas, är den äldsta av Bornholmsklipporna och bryts i Klippeløkken. I sin råa form framstår Blå Rönne som antracitgrå med rödaktiga pegmatiter.

Blå Rönne är uppdelad i relativt stora block och lämpar sig därför för större beläggningar och ytor.

Zurfaces produktbilder bör endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.

EPD Zurface DK – MD-23104-EN

EPD Zurface DK – MD-23103-EN

Användningsområde

Blocksteg, Fasad, Gatsten, Golvplattor, Hällar, Murar

Stentyp

Granit

Ursprung

Danmark

Färg

Mörkgrå

Ytbearbetningar

Finslipad, Flammad, Klyvd, Krysshamrad, Polerad