Granja

Granja är en finkornig ljusgrå granit med fläckvis synliga, stora kristaller.

Zurfaces produktbilder ska endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.

Användningsområde

Beläggning / utomhus, Hällar, Kantsten, Pollare, Smågatsten, Storgatsten, Trappsteg

Stentyp

Granit

Ursprung

Portugal

Färg

Grå, Ljus

Ytbearbetningar

Annat, Finslipad, Flammad, Flammad / borstad, Klyvd, Krysshamrad, Polerad, Sågad

Kontakta oss
Stäng