Castro Daire

Castro Daire är en grantisten som bryts öster om Porto.

Zurfaces produktbilder bör endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.

Användningsområde

Beläggning / utomhus, Blocksteg, Fasad, Gatsten, Hällar, Kantsten

Stentyp

Granit

Ursprung

Portugal

Färg

Grå

Ytbearbetningar

Annat, Blästrad, Flammad, Klyvd, Krysshamrad

Kontakta oss
Stäng