6. april 2022

Stor inleverans till nya lagret – Nynäshamn

Första helgen i April lossade vi av de hittills största inleveransen av natursten till vårt lager i Nynäshamn. 3700 ton av svensk och portugisisk granit.

Förra helgen lossade vi 3700 ton natursten i Nynäshamn vid vårt lager i Stora Vika. Leveransen bestod till största del av svensk och portugisisk granit i form av kantsten och gatsten.

Vi ser stor potential för vårt nya lager vid Stora Vika, Nynäshamn. En lageryta på 6000 m2 vid hamnen samt en närhet till stor Stockholm stärker de logistiska förutsättningarna och kommer korta ledtider för beställare. Trots lagerytan så står stenen inte stilla länge, stora delar av helgens inleverans är redan på väg att vidarelevereras ut i landet.