Fasad

 

Vi är en av de största specialisterna på naturstensfasader i Norden. Vi planerar och levererar naturstensfasader i samråd med arkitekter och byggherrar. Vi ger gärna råd om stenval och konstruktion av upphängningssystem.

 

Mekanisk förankring

Naturstensfasader kan utföras med mekanisk förankring, och det finns olika system för denna typ av förankring. Mekanisk förankring används när stora stenformat önskas eller när det är ett krav från byggherren. För denna typ av förankring bör stenplattorna vanligtvis vara minst 30 mm tjocka.

Limmade naturstensfasader

Naturstensfasader kan limmas med lämplig fix anpassad för natursten, dock i en maximal höjd av 3 meter. Naturstensfasader kan också limmas med ett gummibaserat klister som kan användas i alla höjder. Denna metod gör att man kan använda tunnare stenar, beroende på stentyp och format på fasadstenarna. I vissa fall kan stenar limmas i en tjocklek på 12 mm.

Murade naturstensfasader

Murade naturstensfasader Natursten kan också muras upp. Till exempel kan man använda Alta-skiffer som kallas för torrmur. Det finns många olika typer av naturstenar som kan muras upp på detta sätt.

Relaterade referenser