Hällar

 

Granithällen är ett vackert inslag i såväl den offentliga miljön som i den privata trädgården. Vanligt förekommande i stadskärnor på torg, gångbanor och gator, även på platser med tung trafik kan hällar användas. Ofta kombinerat med kantsten och gatsten i granit. En naturstenbeläggning ger många fördelar jämfört med andra material, eftersom beläggningen är extremt resistent mot vind och väder. Även platser där saltning och plogning förekommer är hällar lämpliga. Ytbehandling är krysshamrad, flammad och blästrad. För att optimera råmaterialet, levereras ofta hällar i fallande längder.

Som komplement till hällar och gatsten i utemiljön finns taktila hällar där vägledning av resenärer kan behövas. För att undvika att det offentliga rummet exkluderar funktionsnedsatta finns sinus och kupolhäll framtagen som vägledning på gångbanor och perronger. Ränndalshäll med sin skålning används för att transportera vatten från stuprör över gångbana till dagvattenbrunn.

Produktblad

Beräkna hälldimensioner

Relaterade referenser