Kantsten

 

Granitkanterna används idag för ett brett utbud av ändamål. Det finns självklart det traditionella syftet med vilket kantstenen används som en distinktion mellan vägar och trottoarer. Förutom kanten på trottoaren används även granitstenar för utomhusdekorationer och ett antal praktiska ändamål. Det kan vara trappor eller framkanter till trappan.

Granitkanterna är bearbetad med hård och slitstark granit och kan levereras som råkilade, flammad eller krysshamrad yta. Den råkilade ytan är slitstark och påverkas i liten utsträckning av belastningar i trafikerade miljöer eller snöröjning. Vår kantsten är av högsta kvalitet från de bästa tillverkarna från Sverige, Danmark, Portugal och Turkiet.

Granitkanterna kan också levereras som parkkantsten, som används för parker, trädgårdar, vandringsleder och kyrkogårdar.

Zurface kan leverera kantstenen i ett urval av granit typer, och kan leverera ytan i den ytbehandling som efterfrågas samt i ändamålsenliga mått.

Produktblad

Byggvarubedömningen

Relaterade referenser