Hällar

 

Zurface levererar tillbehör och kompletterande produkter till natursten och stensättning så som hårdfog och kantstenskilar.

Hårdfogen är framtagen för natursten och finns i tre olika varianter anpassade för trafiken ytan kommer att utsättas för. Z40 för gång- och cykelväg, Z50 för lätt trafik, Z55 för tung trafik. Fogen är vattendränerande och släpper där med igenom regnvatten. Alla hårdfogar finns i tre olika kulörer: basalt, stengrå och sandfärgad.

Kontakta gärna oss för mer information om produkterna och utbudet.

Produktblad

Relaterade referenser