25. mars 2023

Imponerande tekniska egenskaper – Altaskiffer

Ett material med goda egenskaper – tunnare produkter klarar samma belastning

2-4 gånger högre böjhållfasthet än granit
I en slutrapport med syfte att se över användningsområden och egenskaper för Altaskiffers hällar framgår det att Altaskiffer har en böjhållfasthet som är 2-4 gånger högre än granit. Det betyder att en granithäll måste vara 1.5-2.5 gånger tjockare än en häll från Altaskiffer, för att klara samma trafikbelastning utan att gå sönder, när hällarna monteras på samma sätt. Genom etablerade tester och bedömningar fastställs Altaskiffer lämpligt för utomhusbeläggningar till trafik och trottoarer.

Byggvarubedömning: Rekommenderar
Altaskiffer rekommenderas av Byggvarubedömning baserat på bland annat produktens livscykel och materialets innehåll. Skiffern har goda tekniska egenskaper och innehåller inga mineraler som kan orsaka missfärgning i form av rost och är helt fri från farliga komponenter.

Beräkna stenens rekommenderad tjocklek
Ladda gärna ner vårt excel dokument där du enkelt kan jämföra olika naturstenshällar genom förvalda listvärden. 
Dimensionering av Naturstensbeläggning – Zurface