23. februari 2022

Egen produktion driven av 100% vindkraft

Produktion driven av 100% vindkraft

Vår egna produktion har sedan länge drivits 100% av vindkraft. Zurface fyra stenbrott på Bornholm drivs helt av förnybar energi från vindkraft.  

Det är viktigt för oss att undvika att använda fossila energislag och begränsa den globala uppvärmningen i största möjliga mån. All egen produktion driven av el kommer helt från vindkraft. Det inkluderar bland annat våra fyra stenbrott på Bornholm. En strävan efter en hållbar produktion i flera bemärkningar, där minimering av CO2 utsläpp och andra växthusgaser är en del.

Zurface ställer höga krav på sina leverantörer och arbetar aktivt med att hela värdekedjan ska fungera långsiktigt och klimatsmart.

Följ nyhetsflödet och våra sociala medier för löpande uppdateringar om vårat arbete.