6. maj 2023

Zurface huvudleverantör till norra Stockholms största stadsutvecklingsområde

Järfällas gamla flygfält genomgår en enorm förvandling. Här byggs tusentals arbetsplatser och bostäder för 30 000 nya invånare, vilket ungefär motsvarar Nyköpings storlek. Ambitionen är att bli Stockholms och Mälardalens nya knutpunkt. Skanska leder utvecklingsprojektet och valde Zurface som huvudleverantör av natursten.

På det gamla flygfältet i Barkarby och Veddesta södra industriområde växer det just nu fram en helt ny stadsmiljö där 30 000 invånare ska bo och leva i en miljö som också kommer tillhandahålla tusentals arbetsplatser i kontor och lokaler för handel, service, idrott, hälsa och kultur. Det är norra Stockholms största stadsutvecklingsområde och kommunens ambition är att Barkarbystaden ska vara Stockholms och Mälardalens nya knutpunkt 2035.

När Skanska upphandlade huvudleverantör för all exteriör natursten till såväl stadsmiljöer som parkområden, var ledtider och tillgänglighet de viktigaste faktorerna. Zurface, Nordens största leverantör av natursten, vann upphandlingen som består av nära 4 000 kvadratmeter markbeläggningshällar och 2 000 meter kantsten.

”Valet föll på Zurface bland annat på grund av deras väl genomarbetade anbud och deras engagemang inom hållbarhet. Jag ser fram emot samarbetet”, kommenterar Malin Hansson, Skanskas projektchef för Barkarbystaden E3-4.

”Det här är vår största order hittills. Skanska hade en tajt deadline men två veckor efter att affären var klar kunde vi börja leverera, inte minst tack vare våra stora lager. Av miljöskäl valde vi att komma nära projektplatsen med ett fartyg i stället för att använda flera långa lastbilstransporter. Det ledde till betydligt lägre koldioxidutsläpp”, säger Eric Waxin, Zurface Sveriges vd.

Foto ovan: Skanska – Barkarbystaden
Foto nedan: Zurface

Optima Flammad Kantsten Zurface