16. februari 2022

Utökat hållbarhetsarbete med Evaluate

Hållbarhetsarbete tillsammans med Evaluate

Zurface fortsätter placera sig i framkanten av hållbarhet inom branschen

Genom ett omfattande arbete med att säkerställa hållbara värdekedjor med tydlig spårbarhet och dokumentation kan våra kunder känna en trygghet. Vi arbetar tillsammans med Evaluate för att ta fram verktyg och rutiner för att analysera och dokumentera resultat från screening och andra källor.

Vi gör detta på eget initiativ för att hålla oss högst relevanta och ledade som totalleverantör inom natursten. Med en räckvidd över hela norden och med ökande exportandelar vill vi arbeta proaktivt med att säkerställa en hållbar kedja hela vägen från projektering, drift av stenbrott, förädling och leverantör till kund. Arbetet tillsammans med Evaluate är ett steg i ett ständigt arbete att vara en naturstensleverantör utöver det vanliga.

Följ oss i utvecklingen mot ett ännu starkare år inom hållbarhet och ansvar!