9. mars 2022

Solidarity and support for Ukraine and the free world – Donation

We stand with Ukraine and want to show solidarity and support for a free world. Zurface Sweden have donated 25 000 SEK to forcibly displaced people in Ukraine. Our donation is given to UNHCR – The UN Refugee Agency to aid Ukraine and Europe in these dire times.

(Swedish version further down)

These are dark times for Europe. With an unprovoked war in Ukraine where thousands of people are suffering, we as fellow human beings must show our support and solidarity. This aggression is an attack on the free world and enitre Europe will be affected by it. 

Zurface Sweden donated 25 000 SEK on 7th of march to UNHCR – The UN Refugee Agency, a well-established agency which can distribute resources to Ukraine and across Europe to aid the forcibly displaced people in Ukraine and victims of the war.

Our code of conduct has a strong focus on humanitarian and sustainable conditions. And our work for an ethical workplace and sustainable product extends to high demands and requirements on our own suppliers and subcontractors.   

We strongly encourage our competitors and colleagues in the industry to do the same. Donate and show your support for a free and peaceful world.

Donation diploma: Zurface Sweden – UNCHR

Follow us on social media for the latest news and updates.


Vi står med Ukraina och vill visa solidaritet och stöd för den fira världen. Zurface Sweden har donerat 25 000 SEK som en insats för att hjälpa krigsoffer och människor på flykt från kriget i Ukraina. Vi har valt att donera till UNHCR – FN:s flyktingorgan, för att stötta Ukraina och Europa i dessa svåra tider.

Det är mörka tider för Europa. Med ett oprovocerat krig som resulterar i direkt lidande för tusentals, måste vi som medmänniskor visa stöd och solidaritet. Aggressionen från Ryssland är en attack på den fria världen och hela Europa kommer att påverkas.

Zurface Sweden donerad 25 000 SEK den 7:e mars till UNHCR – FN:s flyktingorgan, en väletablerad organisation som kan fördela resurser till Ukraina och hela Europa för att hjälpa krigets offer och de människor som tvingas fly.   

Vår Code of conduct har stort focus på humanitära och hållbara villkor. Vårt arbete för en etisk verksamhet och slutprodukt inkluderar att ställa höga krav på våra underleverantörer och partners.

Vi uppmanar starkt våra konkurrenter och kollegor i branschen att göra det samma. Donera och visa ert stöd för den fri världen!

Donation diploma: Zurface Sweden – UNCHR

Följ oss på social medier för de senaste nyheterna.