Anläggning

Karlskrona – Strandpromenad Pottholmen

Plats

Karlskrona

Byggår

2020

Entreprenör

NCC

Material

Natursten till Karlskronas centrala stadsdel

Zurface har levererat ett flertal naturstensprodukter till strandpromenaden för Karlskronas stora omvandling av stadsdel Pottholmen. Det handlar bland annat om kantsten, gatsten, trappor, hällar, glacis och krönsten. Där den gamla brandstation legat har en modern stadsdel med strandpromenad växt fram.

Arbetet utfört av NCC och delprojektet färdigställdes 2020.  

Smågatsten, trappor och vanstycke i Bjärlövgranit. Hällar och krönsten och glacis i Flivikgranit. Kantsten i form av GF/GV Porto.

Läs mer om projektet
  • Kontaktperson


    Nina Bergström

    Project Manager