Anläggning

Stockholm – Vasagatan

Plats

Stockholm - Vasagatan

Byggår

2022

Entreprenör

PEAB

Nya Vasagatan

Ombyggnationen av Vasagatan påbörjades 2018 och färdigställdes under 2022. Vasagatan är ett av de mest trafikerade gång- och cykelstråken i Stockholm City. Dagligen passerar mer än 100 000 resenärer Vasagatan till fots, på cykel, med buss, taxi och bil. Projektet “Nya Vasagatan” involverar bland annat breddning av trottoarer, nya cykelbanor, cykelparkeringar och fler sittplatser.

Kantsten & Hällar

Zurface har levererat ÖGF och GF1 portugisisk granitkantsten rak och radier, samt hällar 50/50 Diabas och Kuru. Dessa går att se längs cykelbanorna och trottoarerna utanför Centralstationen bland annat. En eloge till PEAB för utförandet. 

Logistik & time slots

Att driva ett anläggningsprojekt i centrala Stockholm har många logistiska utmaningar. Transporterna måste vara precisa i tid, så kallade time slots anpassade efter arbetet, allmänheten och vägavstängningar. Dessutom måste transportfordon anpassas i storlek eftersom utrymmena är mindre samt att lagerytan är begränsad på plats. Zurface fokuserar på logistik för att vara en trygg partner till våra kunder oavsett situation och projekt.

Läs mer om projektet
  • Kontaktperson


    Eric Waxin

    CEO / Founder