Anläggning

Sollentuna – Väsjön

Plats

Sollentuna

Byggår

2022

Entreprenör

Upplands Markentreprenader AB

En ny stadsdel

Vid Väsjön, cirka en och en halv mil norr om Stockholms stadskärna utvecklas en helt ny stadsdel mitt emellan två naturreservat. På sikt kommer det finnas över 4000 bostäder i form av flerbostadshus, stadsradhus och villor. Sollentuna kommun arbetar aktivt med att förse området med ett fungerande trafiknät med utökade busslinjer och infrastruktur för bilister. Stadsdelen har gångavstånd till fyra närliggande sjöar som till större delen är är omgivna av orörd natur.

Granitbeklädnad och trappor

Zurface har levererat granit till gångpassagen vid grönområdet mellan Norra Väsjön och Västra Norrsätra. Gångpassagen bidrar till ett tillgängligt gång- och cykelnät genom den nybyggda stadsmiljön för att ta sig över och under vägbanan. Granitbeklädnad i fyra olika dimensioner av flammad Kuru klär passagens båda broändar. Granitbeklädnad är även monterad med kramlor från Zurface. Granitblocksteg och ramp i Kuru med tar trafikanter mellan höjdskillnaderna. Dessa är har även en mörk kontrastlister i diabas.

Läs mer om projektet
  • Kontaktperson


    Nina Bergström

    Project Manager