BeläggningAnläggning

St Annes Torg

Plats

København

Arkitekt

Schønherr

Entreprenör

Kvæsthusselskabet

St Annes Torg (Skt. Annæ Plads, Danmark)

Plats för människor

Det har tagit fem år att slutföra det omfattande byggarbetet på St. Annæ Plads, Kvæsthuspladsen och de omgivande gatorna till Nyhavn i Köpenhamn. Områdena med gågator, cykelbanor och kaféer har utökats och en underjordisk parkeringsplats är etablerad, så att 500 parkeringsplatser försvunnit från området och givit liv till torget.  Samtidigt har centrumet av St.  Annæ Plads blivit en del av skyfallssäkring, så att grönområdena på platsen under kraftiga regn samlar in och avleder vattnet ut till hamnen.

Granit binder samman

ZURFACE har levererat 24.500 m2 natursten till området och de intilliggande gatorna i Nyhavn.  För gatsten, gånghällar och brosten är det Bornholmsgraniter som Moselokke och Blå Rønne liksom svenska graniter som röd och Grå Bohusgranit samt Bjärlöv. På de nya stora utomhusområdena ses hällar av krysshamrad och flammad grå bohusgranit med kantsten av Pedras Salgadas granit.  De röda och gråa nordiska graniterna går igen i kantstenen.

Tydliga markeringar

Vid övergångsställen och längs trottoarer använder ZURFACE taktila granithällar för tillgänglighetsanpassning. De räfflade linjerna är av Pedras Salgadas granit, som också används för kupoler i beläggningen.

Läs mer om projektet