BeläggningAnläggning

Israeltorget

Plats

København

Byggår

2014

Arkitekt

COBE / Sweco Architects

Entreprenör

Københavns Kommune

Material

Israeltorget (Israels Plads, Danmark)

Vacker helhetslösning

På Köpenhamns största plats, Israels torg, måste det finnas plats för skolbarn, vanliga medborgare och stadstrafik. För arkitekterna bakom renoveringen av det centrala rummet har den stora utmaningen därför varit att få de många olika funktionerna att smälta samman i en helhet. Med renoveringen har Israels torg öppnats i riktning mot HC Örstedsparken, som tidigare var inhägnad med stängsel. Detta har skapat en bred övergångszon, där träd sprider sig vidare mot huvudstadens populära matmarknad, Torvehallerne.

Granit passar det nordiska klimatet

Med tanke på det relativt kalla och mörka klimatet i Norden var det viktigt att skapa ett ljust och välkomnande uttryck på torget. Därför föll valet på en ljus råkilad granit. Utrymmet lyfter sig 30 centimeter över den övriga terrängen ­– detta för att säkerställa utrymme för både lek och underjordisk parkering. På kvällen blir kanten ljus och skapar en illusion av en flytande granitmatta.

Torgets speglar historiens vallar

Granitytans hörn viks i öster och nordväst. Hörnen närmast HC Ørstedsparken bildar en trappa ned mot ett vattendrag, vilket möjliggör upprättande av en bostad. Samtidigt täcker trappan nedgången till parkeringsgaraget. Israeltorget är ursprungligen en del av Köpenhamns vallar och den berättelsen berättar varför hörnen ligger precis där de gamla vallarna låg. Vallarnas zickzackmönster fortsätter till HC Ørstedsparken, där vallarna fortfarande framträder ganska tydligt.

Omgärdat av begagnad smågatsten

Där graniten möter kanter av järn, vid lekplatser och planteringar, fick man lägga ut alla stenar och kapa dem på plats. Runt den nybyggda platsen, är det lagt begagnad smågatsten från det ursprungliga israeliska torget som hänvisning till de vackra, gamla byggnaderna som omger den populära oasen i Köpenhamns centrum.

Läs mer om projektet