Hökarängens BMX-Bana

Plats

Stockholm

Byggår

2023

Arkitekt

Nyréns Arkitektkontor

Entreprenör

Lestra Entreprenad AB

Stockholms stad har byggt en BMX-bana i Hökarängen anpassad för tävlingsverksamhet. Anläggningen består av Stockholms enda tävlingsbana och en pumptrack för träning och prova-på-verksamhet. Banan invigdes i början av juli 2023.

Gradängläktaren i granit 

Gradängläktaren består av blockstensmurar i svensk granit är levererade av Zurface. De massiva blockstensmurarna utgör en robust åskådarläktare mot tävlingsbanan. Grusgångar och gräsmattor separeras med gatsten och blockstensmurar skärmar av parkeringen.

Läs mer om projektet
  • Kontaktperson


    Eric Tärnsten

    Business Development