Ribe Domkyrka

Plats

Ribe

Byggår

2014

Arkitekt

Schønherr

Entreprenör

Esbjerg Kommune

Ribe Domkyrka (Ribe Domkirke, Danmark)

Historisk sammanhang

Uppgiften att återställa platsen runt Ribe Domkyrka, är ett unikt i ett historiskt sammanhang.  Ribes gator har varit desamma i 1000 år, och katedralen är den äldsta byggnaden i staden och går ända tillbaka till 1100-talet. Projektets idé var bland annat att 7,300 kvadratmeter ska användas för konserter, teater, marknader och caféliv, utan att det förändrar domkyrkan eller domkyrkeplatsen värde.

 “Jag tycker att platsens uttryck idag kännetecknas av konsekvens och naturlighet.  Vi har ändrat det väsentligt, men det har gjorts kärleksfullt.  Vi har försökt slå an stadens ton och det ickeräta som man alltid ser i gamla städer.  Det vore inte meningsfullt att lägga stenar vinkelrätt eftersom det inte är stadens anda.” – landskapsdesignern Lars Nybye Michel, som hade nöjet att leda projektet till salongen Schønherr

Storslagen renovering

Katedralen i Ribe idag är magnifik, bland annat för att färger och mönster, i den nya beläggningen på torget, samspelar med katedralen. Gatstenen flätas samman med de större hällarna och utgör nu en sammanhängande beläggning. Omkring de nya träden, som är planterade runt om på torget, växer massiva granitblock upp och bildar en storslagen sockel.

Katedralen i Ribe idag är magnifik, bland annat för att färger och mönster, i den nya beläggningen på torget, samspelar med katedralen. Gatstenen flätas samman med de större hällarna och utgör nu en sammanhängande beläggning. Omkring de nya träden, som är planterade runt om på torget, växer massiva granitblock upp och bildar en storslagen sockel.

Totalt har ca 110 000 stenar från nio olika granitmaterial och två olika skiffersorter av olika färger och storlekar använts för restaurering och de tidigare markanta nivåskillnaderna mellan kyrka och den nya ytan har utjämnats. Detta har skapat en arkitektonisk samhörighet, där det historiska kombineras med det moderna.

Sammanflätning av kyrka och stad

Tidigare bestod katedralstorget av en blandning av asfalt, gräs, småsten och gatsten, medan golvet i kyrkan bestod av stora granithällar.  Schønherr valde att slå samman de två lösningarna, så att kyrkan integreras alltmer i staden.  Idag finns de stora granithällarna av till exempel Moseløkke och Blue Rønne tätt inpå kyrkan, men både storlekar och stentyper ändras, ju längre bort från kyrkan du kommer.

Projektet blev tilldelat Brolæggerlaugets Brolæggerpris 2013.

Läs mer om projektet