22. augusti 2022

Historiskt stort ramavtal med PEAB

Nordens största naturstensaktör Zurface har fått ett historiskt stort ramavtal med börsnoterade byggbolaget Peab. Zurface är en av tre aktörer som nu blir en utvald leverantör av natursten till Peab.

Peab är sedan tidigare kund hos Zurface och har de senaste åren beställt natursten till sina olika projekt runt om i landet. Nu blir samarbetet mera formaliserat eftersom Zurface blir en utvald leverantör.

Vi har tidigare köpt en del natursten av Zurface och har nu utsett Zurface till en av tre huvudleverantörer till oss och våra olika projekt.” – Maria Lideflo, inköpschef och kategoriansvarig för PEAB.

Bland de redan levererade projekten till PEAB hittar vi Nya Vasagatan med granitkantsten och hällar utanför Stockholm Centralstation. Även den föredetta nationalarenan Råsunda som omvandlades till ett bostadskvarter av PEAB har idag trappor, gator och torg prydda med natursten från Zurface. Bilder och beskrivningar från respektive projekt hittar du här: Nya Vasagatan och Råsunda.

Det här är mycket roligt och vårt största ramavtal sett till summan. Det är en fjäder i hatten för oss att Peab vänder sig till oss. Vi har de senaste åren märkt av ett trendbrott när det gäller natursten som blir allt vanligare förekommande både i projekt hos landets kommuner men också bland de större bygg- och anläggningsföretagen.” Eric Waxin, vd och partner i Zurface.

Ramavtalet med Peab sträcker sig över 1 år och inbegriper beställningar från Peabs affärsområden anläggning, bygg och asfalt.

“I dessa tider är 1 år en rimlig tid för båda parter. Trots det fastställer vi fasta priser under kommande 6 månader då våra kunder måste kunna göra korrekta kalkyler.” – Eric Waxin

Ramavtalet är omnämnt bland annat av Svensk Byggtidning, Entreprenad.com och Building Supply där du kan läsa vidare.