Vånga

Användningsområde
 • Beläggning / utomhus
 • Annat
 • Kantsten
 • Storgatsten
 • Smågatsten
 • Hällar
 • Stenkross
 • Kantsten
 • Pollare
 • Trappsteg
 • Inomhus
Stentyp
 • Granit
Prisindikation
 • $$
Ursprung
 • Sverige
Färg
 • Röd
Ytbehandlingar
 • Polerad
 • Finslipad
 • Annat
 • Flammad
 • Klyvd
 • Sågad
 • Krysshamrad

Vånga

Svensk röd granit där färg, textur och struktur varierar och stenen har grova till medelstora tydliga svarta korn.

Zurfaces produktbilder bör endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.