Travertin Becagli

Användningsområde
 • Beläggning / utomhus
 • Fasad
 • Inomhus
Stentyp
 • Travertin
Prisindikation
 • $$
Ursprung
 • Italien
Färg
 • Beige
Ytbehandlingar
 • Uspartlet/Slebet
 • Uspartlet/Sandblæst
 • Spacklad / blästrad
 • Spacklad / slipad

Travertin Becagli

Travertin Becagli är en italiensk grå/brunaktig travertin.

Zurfaces produktbilder bör endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.