Serizzo

Användningsområde
 • Beläggning / utomhus
Stentyp
 • Granit
Prisindikation
 • $
Ursprung
 • Italien
Färg
 • Grå
Ytbehandlingar
 • Finslipad
 • Annat
 • Flammad
 • Flammad / borstad
 • Klyvd
 • Blästrad
 • Sågad
 • Krysshamrad

Serizzo är en gråaktig gnejs med vita och svarta markeringar som har lite ljus glimmer i sig.

Zurfaces produktbilder bör endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.