San Bernardino

Användningsområde
  • Beläggning / utomhus
  • Inomhus
Stentyp
  • Kvartsit
Prisindikation
  • $$
Ursprung
  • Schweiz
Färg
  • Grå
Ytbehandlingar
  • Finslipad
  • Blästrad / slipad

Zurfaces produktbilder bör endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.