Roriz

Användningsområde
 • Annat
 • Kantsten
 • Storgatsten
 • Smågatsten
 • Hällar
 • Beläggning / utomhus
 • Kantsten
 • Pollare
 • Trappsteg
 • Inomhus
Stentyp
 • Granit
Prisindikation
 • $
Ursprung
 • Portugal
Färg
 • Mörk
 • Mörkgrå
Ytbehandlingar
 • Finslipad
 • Flammad
 • Annat
 • Flammad / borstad
 • Klyvd
 • Sågad
 • Krysshamrad
 • Polerad

Roriz

Roriz är en medelkornig mörk granit med fläckvis stora kristaller.

Zurfaces produktbilder bör endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.