Röd Bohus – Skarstad

Användningsområde
 • Storgatsten
 • Smågatsten
 • Hällar
 • Beläggning / utomhus
 • Kantsten
 • Pollare
 • Trappsteg
 • Inomhus
 • Annat
 • Kantsten
Stentyp
 • Granit
Prisindikation
 • $
Ursprung
 • Sverige
Färg
 • Röd
Ytbehandlingar
 • Sågad
 • Krysshamrad
 • Polerad
 • Finslipad
 • Flammad
 • Annat
 • Flammad / borstad
 • Klyvd

Röd Bohus – Skarstad

Svensk granit med enhetlig textur med små avvikelser i form av färgvariationer med medelstora kornansamlingar. Stenen är rödaktig med svarta, grå och beige toner med mycket små variationer.

Zurfaces produktbilder bör endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.