Paradis

Användningsområde
 • Inomhus
 • Bordsskivor
 • Annat
 • Kantsten
 • Storgatsten
 • Smågatsten
 • Hällar
 • Kantsten
 • Beläggning / utomhus
 • Pollare
 • Trappsteg
 • Fasad
Stentyp
 • Granit
Prisindikation
 • $$
Ursprung
 • Danmark
Färg
 • Svart
 • Mörkgrå
Ytbehandlingar
 • Finslipad
 • Antik
 • Flammad
 • Flammad / borstad
 • Borstad
 • Klyvd
 • Blästrad / slipad
 • Krysshamrad
 • Polerad

Paradis

Paradise är en antracitgrå, finkornig gnejs. Den kännetecknas av ett särdrag hos mönstret i form av svarta, vita och gråa ränder som liknar vågor i stenen. Det ger Paradis ett levande uttryck, som förstärks när stenen blir blöt eller putsad – då ser den grå gnejsen nästan svart ut. Paradis är en populär sten som används flitigt. På grund av den höga efterfrågan förekommer en del imitationer som inte kommer från Bornholm och heller inte har samma motståndskraft mot det skandinaviska klimatet som ZURFACE’s Paradis.

Zurfaces produktbilder bör endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.