Oppdal Trollheimen

Användningsområde
 • Beläggning / utomhus
 • Hällar
 • Stenkross
 • Trappsteg
 • Fasad
 • Inomhus
 • Bordsskivor
Stentyp
 • Skiffer
Prisindikation
 • $$
Ursprung
 • Norge
Färg
 • Grå
Ytbehandlingar
 • Annat
 • Natur
 • Borstad
 • Blästrad / slipad

Oppdal Trollheimen

Oppdal Trollheimen är en ljus skiffer som utvinns ur ett stenbrott i utkanten av Trollheimens fjällområde vid Nerskogen i Norge. Den här typen av skiffer har mycket glimmer i ytan, vilket ger den en dekorativ yta. Det gör att den behåller naturstenens utseende och färg väl även om den utsätts för många yttre påfrestningar. Skiffer med naturlig yta anses vara halkfritt.

 

Zurface produktbilder bör endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.