Måselykke

Användningsområde
 • Annat
 • Kantsten
 • Storgatsten
 • Smågatsten
 • Hällar
 • Kantsten
 • Pollare
 • Beläggning / utomhus
 • Trappsteg
 • Fasad
 • Inomhus
 • Bordsskivor
Stentyp
 • Granit
Prisindikation
 • $$
Ursprung
 • Danmark
Färg
 • Röd
Ytbehandlingar
 • Antik
 • Flammad
 • Flammad / borstad
 • Klyvd
 • Blästrad / slipad
 • Krysshamrad
 • Polerad
 • Finslipad

Måselykke

Bornholmsgraniten Måselykke bryter Zurface från ett av de fyra stenbrotten på ön i Östersjön. Måselykke är en rödaktig granit med medelstor kornstorlek. Måselykke är uppdelad i relativt stora block, och därför används den ofta för större produkter och skulpturarbeten. Den har också en lång tradition av att användas i stenläggning på den danska landsbygden och i trappor på gamla gårdar.

Zurfaces produktbilder ska endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.