Helletsbakke

Användningsområde
 • Kantsten
 • Storgatsten
 • Smågatsten
 • Hällar
 • Kantsten
 • Pollare
 • Beläggning / utomhus
 • Trappsteg
 • Fasad
 • Inomhus
 • Bordsskivor
 • Annat
Stentyp
 • Granit
Prisindikation
 • $$
Ursprung
 • Danmark
Färg
 • Röd
Ytbehandlingar
 • Flammad
 • Flammad / borstad
 • Klyvd
 • Blästrad / slipad
 • Krysshamrad
 • Polerad
 • Finslipad
 • Antik

Helletsbakke

Helletsbakke är den mest grovkorniga av de bornholmska klipporna. Den mångsidiga rödaktiga stenen med svart spräcklighet nyttjas för alla typer av användningsområden och ger ett levande material för både byggnader och trottoarer.

Zurfaces produktbilder ska endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.