Grå Bohus – Tossene

Användningsområde
 • Kantsten
 • Beläggning / utomhus
 • Pollare
 • Trappsteg
 • Inomhus
 • Annat
 • Kantsten
 • Storgatsten
 • Smågatsten
 • Hällar
Stentyp
 • Granit
Prisindikation
 • $$
Ursprung
 • Sverige
Färg
 • Grå
Ytbehandlingar
 • Krysshamrad
 • Polerad
 • Finslipad
 • Flammad
 • Annat
 • Flammad / borstad
 • Borstad
 • Klyvd
 • Sågad

Grå Bohus – Tossene

Grå Bohus är en svensk granit med en enhetlig textur med små avvikelser i form av kornansamlingar och färgkoncentrationer. Stenen är grå med svarta, beige, gröna och rosa toner med mycket små variationer. Medelstora korn i strukturen med jämn fördelning i stenen.

Zurfaces produktbilder ska endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.