Burlington Elterwater

Användningsområde
 • Beläggning / utomhus
 • Fasad
 • Inomhus
Stentyp
 • Skiffer
Prisindikation
 • $$
Ursprung
 • England
Färg
 • Grön
Ytbehandlingar
 • Polerad
 • Finslipad
 • Annat
 • Flammad
 • Flammad / borstad
 • Borstad
 • Klyvd
 • Blästrad
 • Sågad
 • Krysshamrad

Burlington Elterwater

Burlington Elterwater är en natursten från det engelska företaget Burlington Stone. Stenbrottet ligger vid Longdale Valey Cumbria / Lake District i nordvästra England. Detta är ett stort stenbrott som Burlington Stone är i besittning av. Verksamheten i stenbrottet kan dateras tillbaka till mitten av 1800-talet, då stenen ofta användes som takskiffer.

Burlington Elterwater har en ljusgrön grundfärg, och det finns ofta markeringar som nästan kan ha karaktären av vattenstämplar i stenen. En sten som ger projekt ett unikt utseende. Burlington Elterwater är en sten av vulkaniskt ursprung. Detta är en mycket stark sten med goda fysiska och styrka egenskaper. Det är en sten som lätt tål hårda påtryckningar från frost, tina och salt.

Burlington Elterwater har en låg vattenabsorption. Detta berättar om stenens förmåga att absorbera vatten – en sten med låg vattenupptagning är en kompakt sten som är lättare att underhålla. Burlington Elterwater tillverkas i många olika ytbehandlingar, så du får en sten som är specifikt anpassad för det givna projektet.

Zurfaces produktbilder bör endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.